Rekrutacja na rok szkolny 2020/2021

Zakończenie roku szkolnego

Drodzy uczniowie!


Kolejny rok Waszej nauki dobiegł końca. Był to nietypowy rok szkolny, wyjątkowy w swoim wymiarze czasu spędzonego w murach Żeroma i wyjątkowy z uwagi na formę, w jakiej nauka ta odbywała się w ostatnich miesiącach. Finał okazał się jednak sukcesem każdego z Was  z osobna, na miarę Waszego zaangażowania, Waszych możliwości i umiejętności. Uzyskane przez Was wyniki cieszą, ale niech będą też motywacją do dalszej pracy i ciągłego rozwoju. Przed Wami wakacje, czas odpoczynku i beztroskiej zabawy. Jesteśmy przekonani, że te dwa letnie miesiące dostarczą Wam wielu pozytywnych wrażeń i pozwolą nabrać energii na nowy rok szkolny. Życzymy Wam udanych, pełnych słońca i przede wszystkim bezpiecznych wakacji. Do zobaczenia we wrześniu!

Dyrekcja, nauczyciele i pracownicy Żeroma

Harmonogram rekrutacji

Informujemy, iż rekrutacja do I Liceum Ogólnokształcącego im. St. Żeromskiego w Pucku na r.szk. 2020/2021 odbywać się będzie w formie elektronicznej
– tu znajdziecie   https://nabor-pomorze.edu.com.pl/kandydat/ naszą szkołę, informacje o niej, planowane oddziały wraz z przedmiotami rozszerzonymi.
Serdecznie zapraszamy !

terminy nowe.jpg

Uwaga!

Szanowni kandydaci (rodzice kandydatów) do pierwszej klasy
I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Pucku

Na podstawie
Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U.2020 poz.493) oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 kwietnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U.2020 poz.657)

informuję, iż postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2020/2021 do klas I naszego liceum będzie przeprowadzane w nowych terminach określonych przez Ministra Edukacji Narodowej. Nowe terminy postępowania rekrutacyjnego, a także terminy składania dokumentów będą podawane do publicznej wiadomości na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz stronie naszej szkoły.

dyrektor Piotr Czaja