Rekrutacja na rok szkolny 2020/2021

Harmonogram rekrutacji

Informujemy, iż rekrutacja do I Liceum Ogólnokształcącego im. St. Żeromskiego w Pucku na r.szk. 2020/2021 odbywać się będzie w formie elektronicznej
– tu znajdziecie   https://nabor-pomorze.edu.com.pl/kandydat/ naszą szkołę, informacje o niej, planowane oddziały wraz z przedmiotami rozszerzonymi.
Serdecznie zapraszamy !

terminy nowe.jpg

Uwaga!

Szanowni kandydaci (rodzice kandydatów) do pierwszej klasy
I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Pucku

Na podstawie
Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U.2020 poz.493) oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 kwietnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U.2020 poz.657)

informuję, iż postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2020/2021 do klas I naszego liceum będzie przeprowadzane w nowych terminach określonych przez Ministra Edukacji Narodowej. Nowe terminy postępowania rekrutacyjnego, a także terminy składania dokumentów będą podawane do publicznej wiadomości na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz stronie naszej szkoły.

dyrektor Piotr Czaja

Życzenia świąteczne

Drodzy Uczniowie, Rodzice i Nauczyciele. Życzę Wam wszystkiego co najlepsze na nadchodzące Święta Wielkiej Nocy. Wiosennych nastrojów, ciepłej, radosnej atmosfery, mimo sytuacji w jakiej obecnie się znajdujemy. Życzę Wam przede wszystkim zdrowia i powrotu tych normalnych, codziennych dni. Niech każdy z Was wykorzysta ten czas jak najlepiej, spędzając go w gronie najbliższych.
Do szybkiego zobaczenia.
Piotr Czaja

Sukces uczniów ILO

W turnieju 100 pytań na 100 - lecie zaślubin Polski z morzem drużyna I LO w Pucku w składzie: Agata Kolp, Amelia Kropidłowska, Emilia Mach w kategorii szkoły ponadpodstawowe zajęła I miejsce. Opiekunem grupy była Pani Katarzyna Meina. GRATULUJEMY.