Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

Szanowni Państwo Rodzice i Opiekunowie!
Drodzy Uczniowie!
 
 
               
Witam serdecznie w związku z rozpoczynającym się 1 września rokiem szkolnym 2020/2021.
                 Sytuacja epidemiczna w naszym kraju sprawia, że wszyscy jesteśmy zobowiązani przestrzegać zasad higieny i procedur ograniczających ryzyko zarażenia się koronawirusem.
                 Rok szkolny rozpoczynamy w formie stacjonarnej, zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej, co oznacza, że zajęcia dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze w chwili obecnej będą prowadzone w budynku szkolnym i na obiektach sportowych POSM.
              W trosce o naszych uczniów i pracowników, na podstawie wytycznych MEN, GIS i MZ wdrożyliśmy procedury postępowania i zachowania w szkole. Wszystkie zostały umieszczone na stronie www.lo-puck.gda.pl
 
Proszę o zapoznanie się z nimi i ścisłe przestrzeganie.
Rozpoczęcie roku szkolnego dnia 1 września planujemy w następującej formie:
 
-Uczniowie klas I-szych przychodzą do szkoły na godz. 8.15 i uczestniczą w spotkaniu z nauczycielami i dyrekcją szkoły na hali sportowej (w przypadku sprzyjającej pogody na boisku sportowym)
-Uczniowie klas II-gich i III-cich spotykają się z wychowawcami w miejscu i o godzinie indywidualnie ustalonej przez wychowawcę klasy (dopuszcza się możliwość spotkania poza szkołą)
 
 
Życzę zdrowia i wszystkiego dobrego.
           
   Z poważaniem
Dyrektor szkoły

   Piotr Czaja