Szanowni Państwo Rodzice i Opiekunowie! Drodzy Uczniowie!

Witam serdecznie w związku z rozpoczynającym się 1 września rokiem szkolnym 2020/2021.

Sytuacja epidemiczna w naszym kraju sprawia, że wszyscy jesteśmy zobowiązani przestrzegać zasad higieny i procedur ograniczających ryzyko zarażenia się koronawirusem.

Rok szkolny rozpoczynamy w formie stacjonarnej, zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej, co oznacza, że zajęcia dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze w chwili obecnej będą prowadzone w budynku szkolnym i na obiektach sportowych POSM.

W trosce o naszych uczniów i pracowników, na podstawie wytycznych MEN, GIS i MZ wdrożyliśmy procedury postępowania i zachowania w szkole. Wszystkie zostały umieszczone na stronie www.lo-puck.gda.pl

Proszę o zapoznanie się z nimi i ścisłe przestrzeganie.

Rozpoczęcie roku szkolnego dnia 1 września planujemy w następującej formie:

  • Uczniowie klas I-szych przychodzą do szkoły na godz. 8.15 i uczestniczą w spotkaniu z nauczycielami i dyrekcją szkoły na hali sportowej (w przypadku sprzyjającej pogody na boisku sportowym)
  • Uczniowie klas II-gich i III-cich spotykają się z wychowawcami w miejscu i o godzinie indywidualnie ustalonej przez wychowawcę klasy (dopuszcza się możliwość spotkania poza szkołą)


Życzę zdrowia i wszystkiego dobrego.


Z poważaniem
Dyrektor szkoły
Piotr Czaja