I LO im. Stefana Żeromskiego w Pucku ponownie w projekcie Erasmus+, tym razem związanym tematycznie z ekologią. Projekt pod tytułem: „WAVES” – Fale jest skrótem od pięciu słów:’ ‘Wody, Powietrza, Roślinności, Środowiska i Równowagi’. Wygraliśmy rundę selekcyjną i otrzymaliśmy grant z sektora: Edukacja Szkolna, Partnerstwo Strategiczne. Należy wspomnieć, że to czwarty projekt koordynowany przez nauczycielkę języka angielskiego Panią Izabelę Pałucką. Pasję i przygodę projektową zaczęłam 10 lat temu od poznania wspaniałych ludzi i przyjaciół w Londynie podczas wizyty przygotowawczej. Pierwszy z nich Comenius: „Zmieniające się oblicze Europy” naszą przyszłością’ realizowałam w latach 2011-2013, drugi w 2016-2018, „Legendy przez Europę”, trzeci, EDGE, w 2018-2020 oraz WAVES od września 2020 do sierpnia 2022. W naszych wymianach partnerskich uczestniczyły następujące kraje: Wielka Brytania, Hiszpania, Słowacja, Czechy i Rumunia oraz Polska. W czasie trwających dwa lata projektów na kole Comeniusa, a potem Erasmus+ powstawały gazetki, prezentacje, filmiki oraz albumy według planu projektów. We wszystkich krajach partnerskich odbywały się tygodniowe spotkania, wymiany młodzieży z interesującym programem wycieczek i lekcji szkolnych. Podsumowaniem każdego z projektów był: Podręcznik dobrej praktyki. Facebook, etwinning ,strona szkoły oraz blog to niektóre z naszych społecznościowych stron, które służyły do komunikacji, a także upowszechniania materiałów. Celem naszej współpracy jest lepsze poznanie innych kultur, religii, języka oraz integracja krajów Unii Europejskiej. Co roku są różne priorytety: rozwój języka, czytelnictwa, kultury, podniesienie świadomości o ekologii. ERASMUS + jest wspaniała przygoda edukacyjną rozwijającą horyzonty językowe i kulturowe ,mówi koordynator projektu. Jesteśmy rodzinką Erasmusa+, młodzież zaraża się tym kreatywnym sposobem edukacji i rozwoju również na studiach. W czasie wszystkich działań było ogromne wsparcie dyrektora szkoły – Pana Piotra Czai oraz wicedyrektor Pani Marzenny Brazewicz. Duża pomoc i zaangażowanie nauczycieli I LO im. Stefana Żeromskiego pomogło osiągnąć zamierzone cele. Wspaniały team ludzi z pasją; wspiera mnie w realizacji projektów i to jest piękne.

phoca thumb l 1phoca thumb l 2phoca thumb l 3