W związku z dynamiczną sytuacją epidemiczną od 23.10.2020r. do odwołania zostają wprowadzone dodatkowe obostrzenia w pracy I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Pucku w okresie zagrożenia Covid-19

  1. Nauczyciele prowadzą lekcje online (zgodnie z planem w Dzienniku Librus) w budynku szkoły lub w domu.
  2. Nauczyciele poszczególnych przedmiotów nie mają możliwości konsultacji i przeprowadzania sprawdzianów wiedzy w formie stacjonarnej.

 
Zasady pracy zdalnej