Uczniowie, Rodzice i Nauczyciele W związku z wprowadzeniem zmiany terminu ferii zimowych przez MEiN, zarządzam zmiany w organizacji kalendarza roku szkolnego 2020/2021 w I Liceum Ogólnokształcącym im. St. Żeromskiego w Pucku. (podstawa: § 1 rozporządzenia MEiN z dnia 27 listopada 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 2111))

Dyrektor szkoły
Piotr Czaja