W dniach 22 do 26 odbywa się Wymiana Wirtualna z Rumunią w ramach projektu Erasmus+, o skrócie EDGE. I LO im.Stefana Żeromskiego aktywnie w nim uczestniczy z kołem Erasmus+, nauczycielami oraz koordynatorem projektu- Izabelą Pałucką. Sytuacja epidemii koronawirusa zmusiła Nas do zorganizowania wymiany na platformie Teams. Przez 5 dni dzielimy się wiedzą i doświadczenie w zakresie tematyki projektu, związanego z równouprawnienie, gender, edukacją oraz dyskryminacją. W czasie spotkań pokazujemy prezentacje, filmy, zdjęcia. Są też dyskusje, quizy i ankiety. Językiem projektu jest angielski, także rozwijamy umiejętności językowe i poszerzamy wiedzę w wielu dziedzinach. Każdy dzień przygotowuje inny z partnerów projektu.W środę mieliśmy okazję zaprezentować ciekawe materiały o Polsce i przedstawić problemy dyskryminacji, bezrobocia oraz pewne stereotypy na temat Polaków. Zaproszeni goście to Barbara-Bartoszewicz Stromska, zaśpiewała piosenkę Wolność, Anna Kotuła-przewodnik z Gdańska, prezentacja o Stanie wojennym i drodze do wolności, Malwina Chelminiak - tłumacz, doktorantka z wydziału Nauk Humanistycznych Akademii w Słupsku, Wykład o Polkach pisarkach, działaczkach i ich odwadze w walce o swoje prawa.Dzień pełen wrażeń wypełniła Pani Julita Stromska warsztatami o Vizualizacji projektu EDGE. Nad wszystkim czuwał koordynator i prowadząca Izabela Pałucka z wspaniałym teamem młodzieży. Dziekuję wszystkim.

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21