1. Z dniem 17.05.2021r. do 28.05.2021r. ­­szkoła przechodzi na pracę hybrydową tzn. w jednym tygodniu oddział będzie uczył się stacjonarnie w szkole, a w drugim tygodniu zajęcia realizowane będą w formie zdalnej w domu (z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, na platformie edukacyjnej Microsoft Teams, tak jak odbywało się to po 19.10.2020r.).
 2. Szczegółowy rozkład poniżej w tabeli:

  NAUKA W I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. ST. ŻEROMSKIEGO W PUCKU

  od 17.05.2021r. do 28.05.2021r.

                                           TYDZIEŃ

  UCZNIOWIE

  17 – 21 maja 2021r. 24 – 28 maja 2021r.
  KLASY I (A1,A2,C,D) PRACA STACJONARNA W SZKOLE PRACA ZDALNA W DOMU
  KLASY II PONADPODSTAWOWE (B1,B2) PRACA ZDALNA W DOMU PRACA STACJONARNA W SZKOLE
  KLASY II PONADPODSTAWOWE (A,C,D) PRACA STACJONARNA W SZKOLE PRACA ZDALNA W DOMU
  KLASY II PONADGIMNAZJALNE(A,B,C,D) PRACA ZDALNA W DOMU PRACA STACJONARNA W SZKOLE
 3. Od 31.05.2021r. szkoła przechodzi na pracę stacjonarną.

                                                                  

                     dyrektor szkoły

Piotr Czaja