Listę osób przyjętych i nieprzyjętych do poszczególnych klas można znaleźć w Dokumentach Rekrutacyjnych