„Wyniki pracy badawczej "RÓŻNORODNOŚĆ GATUNKOWA I ROZMIESZCZENIE POROSTÓW EPIFITYCZNYCH NA TERENIE ZESPOŁU PAŁACOWO-PARKOWEGO W RZUCEWIE.", której autorem jest Jan Litzbarski z klasy 3bp2 otrzymały pozytywną ocenę formalną wystawioną przez właściwy Komitet Okręgowy Olimpiady Biologicznej. Niniejszym Uczestnik został ostatecznie zakwalifikowany do zawodów II stopnia.”
 
Taką miłą wiadomość otrzymał dyrektor i grono pedagogiczne naszego liceum.
Serdecznie GRATULUJEMY!!! i życzymy dalszych sukcesów.