Pani Lucyna Jeka

Szanowni Nauczyciele,

Drodzy Uczniowie.

Z głębokim żalem informujemy o śmierci naszej Kochanej Pani Lucyny.

Cytując Ks Twardowskiego:

"Odeszłaś cicho, bez słów pożegnania.

Tak jakbyś nie chciała swym odejściem smucić...

Tak jak byś wierzyła w godzinę rozstania

że masz niebawem z dobrą wieścią wrócić".

nekrolog Lucyna Jeka