Dokumentacja systemu kontroli zarządczej I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Pucku stanowi zbiór: regulaminów, procedur wewnętrznych, instrukcji, wytycznych, dokumenty określających zakres obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności pracowników i inne dokumenty i znajduje się w kadrach szkoły.