• Przewodniczący: p. Małgorzata Hewelt
  • Zastępca przewodniczącego: Bernadeta Thrun
  • Członkowie zarządu: p.Izabela Dubicka, p. Janusz Schmidt
  • Komisja rewizyjna: p. Bogumiła Stefan, p. Monika Jaszke, p. Wojciech Trafankowski