• Przewodnicząca Rady Rodziców - p. Bernadeta Thrun;
  • Zastępca przewodniczącej - p.Bogumiła Dawińdziuk-Stefan;
  • Członkowie zarządu - p.Izabela Dubicka i p. Łukasz Krefta;
  • Członkowie komisji rewizyjnej - p. Wojciech Trafankowski, p. Ratke Elżbieta, p. Beata Mieczkowska