Będziemy gościli w I LO im. S.Żeromskiego naszych przyjaciół z krajów partnerskich: Słowacji, Czech oraz Rumunii. Wspólnie będziemy uczestniczyli w lekcjach o Bałtyku na Helu, wykładzie w Oczyszczalni Ścieków w Swarzewie oraz Elektrowni Szczytowo-pompowej w Czymanowie oraz w lekcji biologi na Zatoce Puckiej i statku badawczym z Błękitnej Szkoły we Władysławowie. Warsztaty zero-waste w skansenie w Nadolu oraz punkt Kaszubskie-oko w Gniewinie. Nasze tradycje i dziedzictwo kulturowe będziemy odkrywać w Gdańsku, zaczynając od Parku Oliwskiego, pięknego pomnika przyrody oraz Katedry Oliwskiej, Dworu Artusa i Muzeum Bursztynu.Lekcja geografii, wizualnego myślenia oraz biologii i chemii w szkole to kolejne punkty naszego programu. Spędzimy z przyjaciółmi z pewnością interesujący tydzień w szkole i poza nią, będziemy się integrować i poruszać tematy ekologii, które w tym projekcie realizujemy.

Program wymiany