biret

atom          Klasa A – AKADEMICKO-POLITECHNICZNA z przedmiotami w zakresie rozszerzonym:

 • język angielski (drugi język obowiązkowy na poziomie podstawowym: język niemiecki),
 • matematyka,
 • fizyka lub geografia (przy minimalnej liczbie 10 osób w grupie),
 • maksymalna liczba uczniów w klasie – 25,
 • klasa dla osób ambitnych chcących uczestniczyć w konkursach i olimpiadach przedmiotowych,
 • minimalna liczba punktów dająca możliwość przyjęcia do klasy akademickiej – 150

CZYTAJ WIĘCEJ


biret

mikro          Klasa B – AKADEMICKO-MEDYCZNA z przedmiotami w zakresie rozszerzonym:

 • język angielski (drugi język obowiązkowy na poziomie podstawowym: język niemiecki),
 • biologia,
 • chemia lub geografia (przy minimalnej liczbie 10 osób w grupie),
 • maksymalna liczba uczniów w klasie – 25,
 • minimalna liczba punktów dająca możliwość przyjęcia do klasy akademickiej – 150.

CZYTAJ WIĘCEJ


biret

pism          Klasa C – DZIENNIKARSKO-TEATRALNA z przedmiotami w zakresie rozszerzonym:

 • język angielski, (drugi język obowiązkowy na poziomie podstawowym do wyboru: język niemiecki lub język rosyjski - przy minimalnej liczbie 10 osób w grupie),
 • język polski,
 • do wyboru: historia lub wiedza o społeczeństwie (przy minimalnej liczbie 10 osób w grupie),
 • klasa dla osób mających zainteresowania dziennikarskie, teatralne lub prawnicze.
 • maksymalna liczba uczniów w klasie – 25,
 • minimalna liczba punktów dająca możliwość przyjęcia do klasy dziennikarsko- teatralnej – 120.

CZYTAJ WIĘCEJ


biret

glob           Klasa D – BIZNESOWO-JĘZYKOWA z przedmiotami w zakresie rozszerzonym:

 • język angielski,
 • drugi obowiązkowy język w zakresie rozszerzonym do wyboru: język hiszpański, język rosyjski, język niemiecki (przy minimalnej liczbie 10 osób),
 • geografia,
 • maksymalna liczba uczniów w klasie – 25,
 • minimalna liczba punktów dająca możliwość przyjęcia do klasy biznesowo - językowej – 120,
 • dodatkowo – język kaszubski.

CZYTAJ WIĘCEJ