atom          Klasa A – AKADEMICKO-POLITECHNICZNA z przedmiotami w zakresie rozszerzonym:

  • język angielski (drugi język obowiązkowy na poziomie podstawowym: język niemiecki),
  • matematyka,
  • fizyka lub geografia (przy minimalnej liczbie 10 osób w grupie),
  • maksymalna liczba uczniów w klasie – 25,
  • klasa dla osób ambitnych chcących uczestniczyć w konkursach i olimpiadach przedmiotowych,
  • minimalna liczba punktów dająca możliwość przyjęcia do klasy akademickiej – 150.

Klasa Akademicko-Politechniczna to dobry wybór dla tych, których fascynują nauki ścisłe, takie jak matematyka, fizyka. To również świetna propozycja dla tych, którzy chętnie biorą udział w licznych olimpiadach i konkursach, nie boją się nowych wyzwań, a także doskonalą swoje talenty językowe, naukowe i sportowe.

Profil akademicko-politechniczny pozwoli uczniom zdawać egzamin maturalny z wybranych przedmiotów na poziomie rozszerzonym bez konieczności realizowania dodatkowych zajęć. Przygotuje bardzo dobrze do zdania matury z matematyki, fizyki lub geografii zarówno na poziomie podstawowym jak i rozszerzonym, umożliwiając dobry start na różne kierunki studiów wyższych.
Absolwenci tego kierunku będą mogli podjąć studia: uniwersyteckie (np. nauki ścisłe-matematyka, fizyka, kierunki matematyczno-przyrodnicze), politechniczne (np. architektura, mechanika i budowa maszyn, elektronika i telekomunikacja, elektromechanika, mechatronika, automatyka i robotyka, budownictwo, energetyka, transport i logistyka, geodezja), ekonomiczne (np. finanse i rachunkowość, zarządzanie, bankowość, handel zagraniczny), medyczne: (np. biofizyka, elektroradiologia).

Uczniowie klasy akademicko-politechnicznej mają możliwość uczestniczenia w KOLE INFORMATYCZNYM.Szkolne Koło Informatyczne jest formą zajęć pozalekcyjnych umożliwiającą wszystkim uczniom szkoły rozwijanie zainteresowań informatycznych. W kole informatycznym może uczestniczyć każdy uczeń naszej szkoły chcący rozwijać swoje umiejętności, poszerzać wiedzę lub wymieniać się doświadczeniami z dziedziny informatyki. Tematyka zajęć ustalana jest wspólnie z uczestnikami zgodnie z rocznym planem pracy,
Na zajęciach tych uczniowie mają możliwość indywidualnego rozwijania swoich umiejętności oraz zainteresowań informatycznych.

Uczniowie klasy akademicko-politechnicznej mogą wziąć udział w projekcie „Zdolni z Pomorza”. Projekt ten jest systemowym wsparciem dla osób zdolnych, dzięki któremu uczniowie dostają nowe możliwości do zgłębiania wiedzy i umiejętności z przedmiotów: matematyka, fizyka. Udział w projekcie oferuje ciekawe zajęcia oraz liczne wyjazdy edukacyjne np. wyjazdy na wykłady, warsztaty, zajęcia praktyczne na Politechnikę Gdańską lub Uniwersytet Gdański.