mikro          Klasa B – AKADEMICKO-MEDYCZNA z przedmiotami w zakresie rozszerzonym:

  • język angielski (drugi język obowiązkowy na poziomie podstawowym: język niemiecki),
  • biologia,
  • chemia lub geografia (przy minimalnej liczbie 10 osób w grupie),
  • maksymalna liczba uczniów w klasie – 25,
  • minimalna liczba punktów dająca możliwość przyjęcia do klasy akademickiej – 150.

Profil Akademicko-Medyczny jest adresowany do uczniów, którzy chcą w przyszłości podjąć studia z zakresu nauk medycznych oraz do tych, dla których pasją jest poznawanie i rozwijanie swoich zainteresowań z zakresu biologii i chemii. Ukończenie tej klasy daje możliwość podjęcia studiów m.in. na następujących kierunkach: medycyna, stomatologia, farmacja, biotechnologia, analityka medyczna, kosmetologia, pielęgniarstwo, fizjoterapia, dietetyka, biologia, chemia, ochrona środowiska, zootechnika, weterynaria, ratownictwo medyczne, psychologia.

Profil akademicko-medyczny daje młodzieży możliwość wzięcia udziału w olimpiadzie biologicznej, chemicznej i ekologicznej. Ambitni uczniowie klasy akademicko-medycznej mogą uczestniczyć w projekcie „Zdolni z Pomorza”, gdzie rozwijają swoją wiedzę, zainteresowania i pasje w przedmiotach: biologia i chemia. Uczestnicy projektu biorą udział w licznych wyjazdach edukacyjnych np. Gdański Uniwersytet Medyczny, Uniwersytet Morski w Gdyni, Uniwersytet Gdański.

Dzięki nowoczesnej pracowni chemicznej uczniowie klasy akademicko-medycznej mają możliwość uczestniczenia w zajęciach laboratoryjnych. Uczniowie klasy akademicko-medycznej mają możliwość wyjazdów na Uniwersytet Gdański na Wydział Biologii oraz Chemii, gdzie mogą uczestniczyć w zajęciach laboratoryjnych i wykładach. Klasyczna wiedza z biologii i chemii uzupełniona zajęciami laboratoryjnymi skorelowanymi z podstawą programową i zdobywaną wiedzą z zakresu nauk przyrodniczych pozwala na kompleksowe poznanie procesów zachodzących w naszym świecie oraz w ciele człowieka.