pism          Klasa C – DZIENNIKARSKO-TEATRALNA z przedmiotami w zakresie rozszerzonym:

  • język angielski, (drugi język obowiązkowy na poziomie podstawowym do wyboru: język niemiecki lub język rosyjski - przy minimalnej liczbie 10 osób w grupie),
  • język polski,
  • do wyboru: historia lub wiedza o społeczeństwie (przy minimalnej liczbie 10 osób w grupie),
  • klasa dla osób mających zainteresowania dziennikarskie, teatralne lub prawnicze.
  • maksymalna liczba uczniów w klasie – 25,
  • minimalna liczba punktów dająca możliwość przyjęcia do klasy dziennikarsko- teatralnej – 120.

Jeśli masz wrażliwość humanisty, dociekliwość filozofa, wnikliwość dziennikarza ten kierunek jest dla Ciebie. W czteroletnim cyklu kształcenia uczniowie poszerzają swoją wiedzę z zakresu zagadnień z języka polskiego, historii lub wiedzy o społeczeństwie oraz języków obcych.

W naszej szkole działa koło „Wielokąt artystyczny” pod kierownictwem pani Katarzyny Bartoszewicz-Stromskiej, w którym uczniowie kształtują swoje zdolności recytatorskie i aktorskie, poznają historię teatru, biorą udział w spotkaniach z aktorami i twórcami współczesnego kina.

Uczniom, którzy pragną rozwijać zainteresowania dziennikarskie i poznać specyfikę tego zawodu proponujemy współpracę z kółkiem dziennikarskim, którego owocem jest gazetka szkolna WSPAK, prowadzona przez pana Zbigniewa Babiarczyka. Uczniowie zaangażowani w koło dziennikarskie, uczestniczą w warsztatach i wykładach dotyczących redagowania i formatowania tekstu, poznają tajniki pracy dziennikarskiej oraz specyfikę tego zawodu. Zgłębiają rolę mediów we współczesnym świecie.

Klasa dziennikarsko-teatralna przygotuje Cię do studiów na bardzo atrakcyjnych kierunkach: dziennikarstwo, wiedza o mediach, public relations, politologia, filologie, prawo, socjologia, pedagogika, kulturoznawstwo, administracja państwowa, produkcja filmowa i telewizyjna, etnologia itp. Zgodnie z profilem realizowany będzie rozszerzony program nauczania języka polskiego, historii lub wiedzy o społeczeństwie. Dodatkowo dla chętnych prowadzone są warsztaty teatralne i dziennikarskie.