glob          Klasa D – BIZNESOWO-JĘZYKOWA z przedmiotami w zakresie rozszerzonym:

  • język angielski,
  • drugi obowiązkowy język w zakresie rozszerzonym do wyboru: język hiszpański, język rosyjski, język niemiecki (przy minimalnej liczbie 10 osób),
  • geografia,
  • maksymalna liczba uczniów w klasie – 25,
  • minimalna liczba punktów dająca możliwość przyjęcia do klasy biznesowo - językowej – 120,
  • dodatkowo – język kaszubski.

Jeżeli Twoim marzeniem jest praca w instytucjach finansowych, bankach, firmach ubezpieczeniowych, chcesz być maklerem giełdowym, brokerem, analitykiem, logistykiem czy też prowadzić własną działalność gospodarczą oraz pragniesz poszerzać swoje umiejętności językowe potrzebne w pracy to ta klasa jest idealna dla Ciebie.

To innowacyjna propozycja skierowana do uczniów, którzy chcą rozwijać swoje zainteresowania lingwistyczne poprzez łączenie języka używanego w sytuacjach codziennych z językiem biznesu. Profil biznesowy jest idealny dla osób otwartych i kreatywnych, zainteresowanych problemami gospodarczymi, którzy w przyszłości chcą pracować w międzynarodowych korporacjach oraz dla tych którzy pragną posiąść umiejętności poznania różnych zjawisk gospodarczych, ekonomicznych, przyrodniczych oraz społecznych. Profil biznesowy prowadzi również współpracę z lokalnymi przedsiębiorcami oraz instytucjami, np. ZUS, Urząd Skarbowy, Powiatowy Urząd Pracy itp.

W klasie o profilu biznesowo-językowym w ramach zajęć dodatkowych prowadzone jest KOŁO BIZNESOWE, którego celem jest przygotowanie uczniów do aktywnego wchodzenia w środowisko biznesowe, decydowanie o sobie i wytyczanie własnej ścieżki rozwoju poprzez wzmacnianie mocnych stron, własnych zainteresowań i uzdolnień.

W ramach KOŁA BIZNESOWEGO prowadzona jest współpraca z Fundacją „INSPIRUJĄCE PRZYKŁADY” z Gdańska, dzięki której młodzi ludzie, dowiadują się, czym jest przedsiębiorczość i jak wygląda rynek pracy.

Uczniowie klasy biznesowo-językowej mają możliwość nauki języka regionalnego – kaszubskiego. Podczas zajęć, mogą nie tylko poznawać język, ale mają też okazję odkrywać najbliższą okolicę, historię, geografię i kulturę naszego regionu. Zajęcia prowadzone są w sposób motywujący uczniów do twórczej pracy, z wykorzystaniem różnorodnych metod aktywizujących typu: prace plastyczne, zajęcia terenowe, odgrywanie scenek, zabawy językowe. Uczniowie klasy D otrzymują od szkoły bezpłatne podręczniki do nauki.