„Rok szkolny 2016/17 rokiem czytelnictwa w I LO w Pucku”

 

W roku szkolnym 2016/17 biblioteka szkolna we współpracy z Samorządem Uczniowskim, dyrekcją oraz nauczycielami poszczególnych przedmiotów realizować będzie projekt „Rok szkolny 2016/17 rokiem czytelnictwa w I LO w  Pucku”. Ma on na celu  propagowanie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych oraz kształtowanie właściwych postaw wychowawczych uczniów poprzez: organizację szeregu imprez czytelniczych (konkursów, quizów, wieczorków prozy i poezji czytanej,  maratonów czytelniczych itp.), zajęcia edukacji czytelniczej i medialnej, ćwiczenia usprawniające czytanie i zapoznające z technikami szybkiego czytania, zakup książek z uwzględnieniem potrzeb czytelniczych uczniów, nauczycieli i rodziców, prowadzenie współzawodnictwa czytelniczego między klasami, informowanie o stanie czytelnictwa uczniów, umożliwienie wypożyczania książek również na czas ferii i wakacji. W ramach projektu biblioteka planuje także stworzenie  i wyodrębnienie z księgozbioru tzw. BIBLIOTECZKI RODZICA poprzez zakup wskazanych przez rodziców książek i materiałów pomocnych w kształtowaniu postaw wychowawczych i rozwiązywaniu problemów oraz umożliwienie rodzicom korzystania z niej.