Uczniowie klas pierwszych po szkole podstawowej wstrzymują się z zakupem podręczników do września. Na pierwszych lekcjach uczniowie zostaną poinformowani o wybranych podręcznikach z poszczególnych przedmiotów.
Uczniów klas pierwszych po gimnazjum obowiązuje dotychczasowy zestaw podręczników. Uwaga, uczniowie nie kupują podręczników do języków obcych, zakup tych podręczników nastąpi po podziale na grupy językowe.

Dzień Erasmus+

dscf6317

W dniu 16 grudnia świętowaliśmy Dzień Erasmus+ w I Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Żeromskiego. W świątecznej atmosferze i w obecności zacnych gości w osobie pana Starosty Jarosława Białka oraz pani Naczelnik Iwony Domachowskiej rozmawialiśmy o projekcie i jego produktach zrealizowanych przez młodzież.